top of page

 מי אנחנו 

 

 

המוצרים הטיפוליים מבית ב-רוגע

הם פרי עבודה, טיפול ויצירה של הפסיכותרפיסטית דורית סגל.

המוצרים פותחו במהלך השנים בעבודתה עם למעלה מאלף מטופלים, בארץ ובעולם.

 

שימוש במוצרים מאפשר לכל אחד להשתמש בכלים מעולם הטיפול גם מבלי לשבת על ספת הטיפולים.

 

כל מוצר עומד בזכות עצמו ומציע הזדמנות לעבודה עצמית בתחום מסויים.

שילוב המוצרים יוצר מכלול בעל ערך נוסף, שהרי השלם גדול על סכום חלקיו.

 

 

bottom of page