ארבעת האלמנטים ומקום בטוח - דורית סגל
00:00 / 00:00